sztuki walki sztuki walki aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Co wybrać? Aikido, piłkę, coś innego?

aikido oferta_aikido warszawa

Wielu z Was, rodziców, zastanawia się na jakie zajęcia posłać swoje dziecko, czym się kierować? Opowiedź, choć niełatwa w jej odnalezieniu, jest w istocie prosta. Trzeba jednak wiedzieć na jakie pytania należy wpierw sobie samemu odpowiedzieć i poznać podstawowe informacje. Tutaj postaramy się ich udzielić

Pierwszym z nich jest to co chcecie osiągnąć i co jest ważne dla Was, i dla Waszego dziecka. Te cele pomogą okreslić kierunek jaki przyjmiecie. Aikido nie jest sportem, jak np. piłka nożna, i to od razu określa to, co robimy na naszych zajęciach. Oznacza to że stale skupiamy się na podnoszeniu umiejętności, zamiast poświęcać czas na przygotowania do zawodów.Każdy sport: piłka, karate, judo, siatkówka etc., wcześniej czy później przestawia swoje tryby treningowe na przygotowania do zawodów, zaniechując, lub odstawiając na dalszy plan naukę. Zawodnicy sportowi mają dać jak najlepsze wyniki i to jest celem w sporcie. W rzeczywistości oznacza to że dają je najlepsi, i na tych od tej pory skupi się trener i praca klubu. Reszta, ponad 90% stanie się szarym tłem dla tych dzieci z najlepszymi predyspozycjami. Musicie zatem, jako rodzice, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Wasze dziecko jest tym wybranym? Udzielenie błędnej odpowiedzi będzie miało w przyszłości doniosłe skutki. Dziecko, które mimo swoich najlepszych starań, nie przejdzie dalej, lub wciąż będzie przegrywać, skutecznie zniechęci się do wszelkiej aktywności fizycznej. Spotykamy się na codzień z takimi przypadkami, gdy zrozpaczeni rodzice próbują "znaleźć coś innego" dla swojego dziecka, niż wybrana, ukochana piłka. Gdzie leży błąd? Instruktorzy zajmujący się wychowaniem fizycznym dzieci są w tym dość zgodni: zbyt wczesna specjalizacja najmłodszych dzieci (4-8 lat). Posyłając dziecko do klubu sportowego w tym wieku odbiera się mu możliwość zaliczenia "podstawówki" , jaką są zajęcia o profilu bardziej ogólnorozwojowym. Do takich form zalicza się między innymi aikido, które ma tą dodatkową zaletę, że można je uprawiać w każdym wieku. Jest zatem możliwość powrotu do niego, nawet po wielu latach, kiedy dziecko zaliczy "liceum" czy nawet swego rodzaju studia w sporcie, jakimi są starty w zawodach i olimpiadach. Kiedy minie okres kariery sportowej, znów mozna wrócić do aikido, i ku zaskoczeniu wielu, znów się czegoś nauczyć. Ten brak edukacji w sporcie, na który nie ma tam czasu, ma doniosłe skutki. Jako rodzice, zwłaszcza najmłodszych dzieci, powinniście brać to pod uwagę i odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie: czy moje dziecko podoła bez niej? Tymczasem nawet najwięksi zawodnicy jej potrzebują by stać się tym, kim się stali, oprócz posiadania naturalnych predyspozycji. Zatem zacznijmy od edukacji, od podstawówki. Tutaj dowiecie się do czego Wasze dziecko ma naturalne predyspozycje i dacie mu solidne podstawy, których będzie potrzebował w karierze sportowej. Myślicie że Robert Lewandowski zaczynał od piłki? Umiejętność pracy ciałem, efektywne unikanie kontuzji, ogólna sprawność którą zawodnik sportowy powienien mieć by odnosić sukcesy, jak nasz sławny piłkarz, dają na to szansę. Jeśli nawet jesteście przekonani, że Wasze dziecko ma naturalny talent do sportu, powinniście unikać zbyt wczesnej specjalizacji . Nie ulegać modzie, która karze posyłać 4 latki na piłkę. Na to będzie czas, gdzy będzie miało 8- 10 lat.

aikido oferta_aikido warszawa

Naszą dewizą jest ZACHĘCAJ- NIE ZNIECHĘCAJ, oraz NAUCZAJ. Trening oparty jest o założenia metodyczne. Podstawowe cele skupiają się wokół dbałości o rozwój psychofizyczny i utrzymnie zdrowia. Aikido dla dzieci należy opisać w oparciu o dwie sfery oddziaływania: fizyczno-motroryczną oraz wychowawczą.

W ujęciu pierwszym aikido kształtuje zdolności motoryczne takie jak: wytrzymałość tlenową, szybkość, koordynację, siłę dynamiczną, zwinność i gibkość. Największy nacisk kładziony jest na kształtowanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Zwiększone bogactwo ruchów i stosowanie ćwiczeń orientacyjno-przestrzennych stanowią pozytywne bodźce dla rozwoju somatycznego układu nerwowego. Owe wysiłki kształtują wytrzymałość tlenową, co objawia się korzystnymi dla zdrowia zmianami morfologiczno-funkcjonalnymi serca (np.: zwiększenie objętości komór serca i kapilaryzacja mięśnia sercowego), płuc (np.: zwiększenie objętości płuc, kapilaryzacja objawiająca się zwiększeniem pojemności dyfuzyjnej płuc, wzrost siły i wytrzymałości mięśni oddechowych), mięśni poprzecznie prążkowanych szkieletowych (np.: większa sprawność restytucji powysiłkowej mięśni, zwiększenie wytrzymałości, elastyczności i siły) oraz redukcją tkanki tłuszczowej. Również obciążenia treningowe dobrane są w taki sposób aby nie obciążały czynnego i biernego aparatu ruchu. W czasie zajęć wprowadzane są elementy ćwiczeń oddechowych wpływjące na siłę i wytrzymałość mięśni oddechowych oraz zwiększające wchłanianie i przyswajanie tlenu przez organizm. Znaczna część ćwiczeń wykonywana jest w pozycjach izolowanych (klęki, podpory, siady, leżenia) co pozwala z większą dokładnością wykonać zadanie ruchowe (dziecko w większym stopniu skupia się na zadanym ćwiczeniu). W ujęciu fizyczno-motorycznym zajęcia aikido dla dzieci mają cechy gimnastyki prozdrowotnej wspierającej zdrowie.

aikido oferta_aikido warszawa

Realizowanie zadań związane jest z pozytywnymi emocjami. Zdobywaniu nowych doświadczeń motorycznych towarzyszy przeżywanie emocjonalne ruchu. Dużą część aikido dla najmłodszych zajmują gry i zabawy ruchowe. To właśnie ta forma pozwala wejść w świat dziecka, doskonale wpływa na rozwój poznawczy i sferę emocjonalną. Wyeliminowanie trudnych i złożonych sekwencji ruchowych i zastąpienie ich naturalnymi i swobodnymi ćwiczeniami pozwala na stopniowe odkrywanie przez dzieci możliwości swojego ciała i wywołuje twórcze działania ruchowe.

aikido oferta_aikido warszawa

Druga wspomniana sfera dotyczy kształtowania osobowości. Cały proces treningowy zmierza do ukształtowania silnego charakteru cechującego się obowiązkowością, samokontrolą, samodyscypliną, pewnością siebie oraz wrażliwością społeczną i przystosowaniem do współżycia w grupie. Aikido kształtuje tolerancję i odpowiedzialność za swoje zachowanie. Trening w parach i grupach wdraża w umiejętność nawiązywania kontaktów oraz współpracy. Dzięki swoistemu regulaminowi tzw. „etykiecie dojo” dzieci stopniowo poznają i przestrzegają wartości i zasady etyczne. Wspólny wysiłek fizyczny integruje grupę, tworzą się więzi koleżeńskie. W grupie również łatwiej pokonywany jest lęk przed nowym zadaniem i wzmacniana jest wiara we własne możliwości. Trening wypełniony jest emocjami ma więc bez wątpienia wpływ wychowawczy.

Psychika oraz intelekt dziecka są ściśle połączone z motoryką. W aikido obie sfery przeplatają się wzajemnie. Warto więc widzieć w ćwiczeniach ruchowych nieco więcej niż kształtowanie ciała. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci w pełni wykorzystywały tkwiący w nich potencjał intelektualny musimy wychowywać je zapewniając im optymalną dawkę aktywności fizycznej.

©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010