sztuki walki sztuki walki sztuki walki warszawa aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Aikido dla dzieci

Proponowane zajęcia niosą ze sobą wiele korzyści dla dzieci w każdym wieku. Mają na celu rozwój koordynacji ruchowej, ogólnej sprawności fizycznej, wytrzymałości, gibkości oraz zwinności. Ponadto uczą one rozwiązywania konfliktów bez agresji, Aikido jest bowiem sztuką walki wykorzystującą siłę przeciwnika. Nie ma w nim ciosów, uderzeń ani kopnięć, są one tylko sygnalizowane. Zamiast tego kładzie się nacisk na równowagę oraz dba o to, żeby górę brały pozytywne emocje, aby to one stanowiły o sile jednostki. Te uniwersalne wartości są równie istotne dla obu płci, uczestnictwo w nich dziewczynek daje im świadomość możliwości wykonywania tych samych rzeczy co chłopcy, ci zaś są uczeni i przyzwyczajani do zasad tolerancji i nauczani pokory.
Ponadto dziecko, mając świadomość, iż jest to jakaś sztuka walki, staje się, jak pokazują badania, bardziej pewne siebie, odważniej pokonuje życiowe przeszkody.

dzieci

Treningi dla dzieci są połączeniem elementów aikido z zabawą. Dzieci są przydzielane do odpowiednich grup w zależności od wieku i stopnia zaawansowania, a treningi w tych grupach są zróżnicowane – im starsze dzieci, tym więcej elementów technicznych. W grupach „młodszych” elementy te są raczej przerywnikiem zabaw i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Dla starszych dzieci są przeprowadzane egzaminy na stopnie uczniowskie kyu. Przystąpienie do nich jest zupełnie dobrowolne, można ćwiczyć wiele lat, nie zdając ani jednego egzaminu, jeżeli nie ma się na to ochoty.

W miarę postępów w ćwiczeniu i po osiągnięciu odpowiedniego wieku, dziecko może przejść do grupy „dorosłej” i tam kontynuować treningi.

Zajęcia Aikido dla przedszkolaków realizowane są w oparciu o 3 podstawowe założenia:
 - 1 zajęcia te mają dać dzieciom radość -

2 zajęcia te mają usprawnić dziecko (więc oprócz realizacji programu Aikido jest dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych, elementów gimnastyki korekcyjnej i profilaktyki wad postawy). Rozpoczęcie tego typu zajęć dla dziecka w wieku 4- 5 lat jest rzeczą nie do przecenienia. W tym wieku zaczyna się rozwój praksji ruchowej człowieka.

3  zajęcia te mają być bezpieczne nie liczą się ambicje trenera - najważniejsze jest zdrowie dzieci, więc rezygnuje się z ćwiczeń, które mogą spowodować kontuzje. Aby uniknąć wypadków niezbędny jest też pewien poziom dyscypliny na zajęciach, co akurat też przynosi wymierne korzyści wychowawcze.

Program zajęć to:

 • techniki aikido
 • podstawowe wiadomości o aikido
 • ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • elementy gimnastyki korekcyjnej
 • gry i zabawy ruchowe
 • Jeśli chodzi o techniki Aikido, które są nauczane w czasie zajęć, warto tu podkreślić rolę padów i przewrotów, będących podstawą. Dobre opanowanie tych technik uczy dzieci bezpiecznego przewracania się zarówno do przodu jak i do tyłu oraz na boki. W przyszłości może to ochronić dzieci przed kontuzjami.

  Dodatkową opcją jest wspólne ćwiczenie z dzieckiem, znane pod nazwą "Aikido Kazoku".

  dzieci
  dzieci

  Polecene są przede wszystkim dla dzieci nieśmiałych, mających trudności adaptacyjne w grupie. Wówczas obecnośc rodzica pomaga wdrożyć dziecko w czynne trenowanie z innymi bez narażania na niepotrzebny stres. Po upływie jakiegoś okresu czasu, zazwyczaj roku do dwóch, dziecko jest gotowe na podjęcie samodzielnych treningów.

  ©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010