sztuki walki sztuki walki sztuki walki warszawa aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Historia aikido

Twórcą Aikido był Morihei Ueshiba (1883-1969). Stworzył on spójny, skodyfikowany system i własny styl na podstawie sztuk walki jakie trenował łącząc je z zasadami filozoficznymi i religijnymi, starając się połączyć Ciało, Umysł i Ducha.

Swoje źródła aikido bierze z daitō-ryū aiki-jutsu, yagyu-ryū jūjutsu, zaś filozoficzne podstawy znajdują swoje źródła w szeregu dawniejszych koncepcji religijnych i etycznych. Osobisty udział Ueshiby w opracowaniu wielu nowych technik i rozwoju już istniejących pozwalają określać go mianem twórcy Aikido w takiej postaci w jakiej ta sztuka walki uprawiana jest obecnie. Początkowo (okres Ayabe) nauczał daitō-ryū aiki-jutsu. Jego nauczanie zaczęło nabierać bardziej duchowego charakteru, co wiązało się z jego poszukiwaniami prawdziwego Budo. W 1922 roku po raz pierwszy użył nazwy aiki-bujutsu w odniesieniu do swojego stylu. W latach 1927- 1942 nauczał w Tokyo, gdzie jego styl zyskał uznanie twórcy judo, Jigoro Kano. W 1942 Ueshiba przeniósł się do Iwama w prefekturze Ibaraki, gdzie w 1944 zmienił nazwę aiki-budō na aiki-dō („droga harmonii ducha”). Ciekawostką jest fakt, iż po raz pierwszy nazwa ta pojawiła się w 1942 roku, i nie była to inicjatywa O-sensei.

Niewątpliwie największy wpływ na Ueshibę miał Sokaku Takeda, twórca nowej sztuki walki Daito-ryu, u którego Ueshiba pobierał nauki. Takeda zaczerpnął swój styl z tradycji Oshikiushi, te zaś wywodziło się od szkoły Daito Aikijitsu, stworzone w IX w przez księcia Teijun i nauczane w klanie Takeda, następnie zaś, (XVIw) w klanie Aizu.

Ueshiba wyznawał jedną z japońskich ,,nowych religii'' zwaną Omotokyo. Wywodzi się ono od od shintoizmu i mówi o zjednoczeniu ludzkości w ,,królestwie Bożym na ziemi". Zrozumienie wielu z pism, wypowiedzi czy czynności ruchowych O-Sensei (m.in. odganianie duchów kijem) bez odniesienia do Omotokyo może być trudne lub wręcz niemożliwe.

©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010