sztuki walki sztuki walki sztuki walki warszawa aikido pfa aikido sztuki walki aikido nokken

Etykieta Dojo

1

Dojo nie jest zwykłą szkołą, ale miejscem, gdzie studiowane są zasady mistrza Morihei Ueshiba. Nie jest to miejsce dla manifestowania własnego ego lecz dla oczyszczania ducha i ciała. Właściwa postawa uczniów do samych siebie: szacunek, szczerość, życzliwość i skromność są niezbędne w procesie nauczania.

2

Tylko i wyłącznie od decyzji Sensei zależy, czy będzie on ciebie nauczać, czy nie.

3

Przed wejściem na tatami należy sprawdzić swój wygląd, a potem, jeśli posiada się zori, odwrócić się plecami do maty i zsunąć je wchodząc. Następnie pozdrawia się Dojo w kierunku Kamiza (ściana honorowa z gaku lub portretem O’Sensei) stojąc lub w pozycji seiza (siad japoński na kolanach). Ukłon wyraża gotowość przystąpienia do treningu oraz jest dla wszystkich osób znajdujących się w Dojo.

4

Na kilka minut przed rozpoczęciem treningu powinno się usiąść w seiza i oddać cichej medytacji- ta chwila wyciszenia oczyści umysł z codziennych problemów i przygotuje cię do treningu.

5

W chwili rozpoczęcia treningu uczniowie ustawiają się (siadają w seiza) przed nauczycielem w jednym lub kilku rzędach. Najwyżsi stopniem ustawiają się z lewej strony nauczyciela. Następnie uczniowie i nauczyciel pozdrawiają O’Sensei (ukłon symbolizuje szacunek dla ducha i zasad danej sztuki walki oraz wdzięczność jej założycielom. Potem uczniowie pozdrawiają nauczyciela.

6

Uczeń, który spóźni się na trening siada z boku na macie w seiza i czeka aż nauczyciel zasygnalizuje mu zgodę na włączenie się do ćwiczeń. Wtedy kłania się i zaczyna trening. Jest także w dobrym tonie przeprosić nauczyciela za spóźnienie, bez potrzeby składania wyjaśnień.

7

Za każdym razem, gdy nauczyciel przerywa ćwiczenia aby pokazać nową technikę, uczniowie powinni jak najszybciej wrócić na swoje miejsca i usiąść w seiza. Po demonstracji kłaniają się nauczycielowi, a następnie powracają do ćwiczeń.

8

Jeżeli nauczyciel wywoła ucznia, aby zademonstrować technikę, ten powinien pozdrowić go ze swego miejsca i szybko do niego podejść. Gdy nauczyciel zakończy pokaz, uczeń powinien cofnąć się i pozdrowić go ponownie w pozycji seiza, zanim sam rozpocznie ćwiczenia.

9

Uczeń, który w czasie zajęć otrzymuje instrukcję skierowaną bezpośrednio do siebie, siada w seiza i uważnie obserwuje. Zawsze kłania się nauczycielowi po zakończeniu wyjaśnień. Kiedy nauczyciel daje wyjaśnienia innej osobie, pozostali uczniowie mogą także przerwać swoje ćwiczenia, usiąść w seiza i obserwować. Po zakończeniu pokazu kłaniają się nauczycielowi.

10

Aby w czasie treningu zadać nauczycielowi pytanie należy podejść do niego i ukłonić się (w pozycji stojącej). Nie powinno się wołać z daleka.

11

Jeżeli trzeba opuścić Dojo przed końcem teningu, należy poprosić nauczyciela o zgodę.

12

Ćwiczenia wykonuje się z powagą i bez dyskusji. Na macie należy ograniczyć rozmowę do absolutnego minimum koncentrując się całkowicie na pracy.

13

Kimono (keikogi) powinno być zawsze czyste i niepodarte. Nigdy podczas treningu nie używa się cudzego kimona. Należy szanować przyrządy treningowe (jo,bokken, tanto). Broń powinna być w dobrym stanie i złożona we właściwym miejscu gdy nie jest używana.

14

W dojo w czasie ćwiczeń nie wolno nosić żadnej biżuterii. Zabronione jest jedzenie, picie, oraz żucie gumy. Przed wejściem należy wyłączyć telefon komórkowy i inne urządzenia, które mogłyby negatywny wpłynąć na atmosferę treningu. Niedozwolone jest uczestniczenie w zajęciach będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

15

Sprzątanie Dojo jest aktywną medytacją oczyszczającą umysł i serce. Honorem i zaszczytnym obowiązkiem każdego ucznia jest sprzątanie i utrzymywanie Dojo w czystości.

16

Bez osobistej zgody Sensej Dojo nie może być użyte do innych celów niż praktyka.

17

Nauka sztuk walki jest możliwa tylko w atmosferze ufności i szacunku, który żywi się wobec swojego Sensei. Techniki nie można kupić. Sensei nie może być kimś, komu się płaci, wykorzystuje, o którym się zapomina. Taka postawa jest wyrazem braku lojalności i dojrzałości i spowoduje, że nie nauczy on Ciebie Budo.

ZASADY ZACHOWANIA DLA OSÓB Z ZEWNĄTRZ PRAGNĄCYCH OBEJRZEĆ TRENING

1

W czasie trwania treningu wymagana jest odpowiednia pozycja siedząca, nie wolno kłaść się na macie ani przyjmować lekceważącej pozycji. Nie wolno pić, jeść, palić, żuć gumy, rozmawiać przez telefon.

2

Podczas trwania kursu nie wolno chodzić po Dojo ani rozmawiać.

3

Osoby, które nie wiedzą jak się zachować w poszczególnych sytuacjach, powinny zapytać starszego ucznia albo nauczyciela.

©Copyright by Kyodö Akademia Aikido 2010